We are using cookies to give You the best experience on our site and we need to tell You about it. Cookies are files stored in Your browser and are used by most websites to help personalise Your web experience. If You "ACCEPT" setting, You are agreeing to our use of cookies. Accept!

O Nás / About Us

Info a Technická podpora stránok, chod portálu a Brutu / Info & Technical support of webpage, the flow of the Portal and Brut

O Nás / About Us

Postby Brut » 25 Aug 2018, 11:49

*** Bláznivo a Radikálne Uvedomelý Team ***

Ahoj a vitaj na našej stránke
(for en scroll down)

Sme partia správne strelených ľudí, ktorým nie je jedno čo sa deje okolo nás, máme radi zábavu, sme kreatívni, podporujeme slobodný internet a férovú spoločnosť založenú na princípe trvalo udržateľného rozvoja.
Vítaní sú tu všetci ľudia dobrej vôle, ktorí sa chcú niečo naučiť, zabaviť sa či spoznať nových priateľov. Vzhľadom na to, že celý internet začína byť prešpikovaný rôznymi formami toxicity, rozhodli sme sa založiť miesto, ktoré bude takou OldSchool oázou (y).
Naša stránka a všetky naše služby sú bezplatné, nekomerčné a nenájdeš tu žiadnu otravnú reklamu. Taktiež nijakým spôsobom nesledujeme Tvoju aktivitu za účelom zhromažďovania osobných informácí.

A nazabúdajte: Používať naše bezplatné služby je privilégium, nie právo! Správaj sa slušne!

Prajeme Ti príjemnú zábavu :)Základné odkazy O Nás

Náš Tím
Kontaktuj Nás (Kontaktný Formulár)
Podpor Nás
Pravidlá
Akadémia
Premium
BRUT Hlášky
Nastav si nás ako Domovskú stránku


**************************************************************************************************************** /en


Hello and welcome to our website

We are a group of right friends, who are not unconcerned about what is going on around, like to have fun, we are creative, supporting free internet and a fair society Our web site is non commercial, You will not find here any advertisement, we did not track user activity in any way of collecting personal information.
Welcome to all people of good will, who want to learn, entertain or meet new friends. Given that the whole Internet is beginning to be overwhelmed by various forms of toxicity, we have decided to establish a place that will be the OldSchool oasis (y).
Our site and all of our services are free, non-commercial and you do not find any annoying advertising. We also do not monitor your activity in any way for the purpose of collecting personal information.

Do not forget: Using our free services is a privilege, not a right. Behave nicely!

We wish You fun :)
Basic links About Us

Our Team
Contact Us (Contact Form)
Support Us
Rules
Academia
Premium
BRUT Quotes
Setup us as Homepage
:!: Inside the Brut, RESPECT is everything! :!:


*********************************** Ak tu nájdeš chybný odkaz, faktickú, gramatickú alebo pravopisnú chybu, chýbajúcu, neúplnú či nepresnú informáciu alebo chceš vyjadriť konštruktívnu kritiku neváhaj ma kontaktovať. Aj Ty môžeš pomôcť spraviť túto stránku lepšou.***********************************

*********************************** If You find here any bad link, factual, ortographic or grammar mistake, wrong, uncomplete or missing information or want to express Your constructive criticism, do not hesitate to contact me. You can make this site better too. ***********************************

saradsmejem likes this post.
User avatar
Brut
Hlavný Admin
Hlavný Admin
 
Status: Offline
Posts: 211
Likes: 0 post
Liked in: 4 posts
Images: 2
Joined: 23 Feb 2013, 23:57
Location: v Brute / inside the Brut
Online: 19d 16h 59m 52s
Gender: None specified
Blog: View Blog (1)
Slavic name: Brutibrut
Gangster nickname: Bruto di tutti Bruti
About Me: BRUT
Karma: 10

Return to BRUT.me Portal

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests